UBQ Logistics AB är stolt över att ge ett bidrag till Aktiv Skola som arbetar för att barn och ungdomar skall få en bekymmersfri skolgång.

Det finns mycket problem runt om i landet med exempelvis försäljning av droger på skolgårdar, mobbning osv.

Vi vill vara med och stötta Aktiv Skola och deras arbete i den mån vi kan.

https://www.aktivskola.org/

Ni kan också bidra, följ länken ovan.