Historia

UBQ grundades 2001. Precis som idag så byggde affärsidén på anpassningsbara logistiklösningar. Den positiva utvecklingen har styrts av kundens behov på en vikande marknad. Under årens lopp har marknaden utvecklats och logistik har blivit en allt viktigare fråga som kräver mer kunskap och ständig utveckling. Logistik handlar inte bara om lager och transport utan är ofta ett totalansvar över produkternas färd från fabrik till slutkund. I dag måste vi vara bevandrade i exempelvis teknik, livsmedelskunskap, miljöfrågor, lagar och regler för att vara konkurrenskraftig.