EX ÖSTERLEN AB

Under våren tecknade EX Österlen AB avtal med UBQ och vi är stolta att EX Österlen valt oss som samarbetspartner.

EX Österlen förser välkända butiker i Sverige med köksutrustning.

UBQ ansvarar för lagerhantering, plock och pack samt distribution av gods till slutkund.

DIMPEX AB

Under sommaren tecknade DIMPEX AB avtal med UBQ och vi är även här stolta över att DIMPEX valt oss som partner.

DIMPEX säljer livsmedelsprodukter av finaste kvalité från Serbien och UBQ ansvarar för den dagliga driften av verksamheten.

Vi hälsar EX. Österlen och DIMPEX välkomna till oss och ser fram emot ett givande 2016.