Efter 15 års verksamhet i tre städer ”Malmö, Sölvesborg och Stockholm” väljer vi nu att bedriva vår verksamhet enbart i Malmö. Vi har bra tillväxt i regionen och har valt att flytta ner vår ekonomi avd. från Sölvesborg samt vår lagerverksamhet från Stockholm.

Flytten kommer att pågå succesivt under hösten och efter årsskiftet flyttar vi in i våra nya större lokaler i Malmö.

Flytten medför en del personalförändringar och vi uppdaterar kontaktsidan kontinuerligt här på vår hemsida.

/ Frans Andersson