Under hösten 2015 har UBQ Logistics AB tillsammans med grenar av Van Dieren NL bildat NSN.

Ett gemensamt bolag för överföring av gods till järnväg. Detta är idag ett önskemål från flertalet kunder samt en ambition från UBQ med hänsyn till miljö.

UBQ har ombesörjt frakt av gods motsvarande drygt 130 varv runt jorden under 2015 och kan vi flytta över en del utav dessa under 2016 så är vi en bra bit på ”järn” vägen.

Hör gärna av er till oss om ni önskar att veta mer om våra intermodala lösningar.

info@ubq.se