Vision

Vår vision är att marknaden ser UBQ som den smartaste logistikpartnern.

Genom att erbjuda flexibla lösningar från enstaka tjänster, anpassade lösningar till totalupplägg där UBQ är kundens egen logistikavdelning möter vi efterfrågan på de villkor som marknaden bestämmer.